Tue, Aug 01, 2023 6:27 pm - Fri, Nov 03, 2023 6:27 pm CDT