Fri, Aug 26, 2022 8:45 pm - Fri, Aug 26, 2022 10:00 pm CDT